ВСТАНОВЛЮЄМО приточну віконну вентиляцію, для усунення негативних наслідків високої герметичності вікон з склопакетами з ПВХ, дерева і алюмінію і підтримки цілодобового сприятливого мікроклімату в приміщенні.

Ви можете поставити питання або зробити замовлення

Нормативні вимоги України до провітрювання приміщень.

Загальні

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ
Будівлі  і  споруди

 

ЖИТЛОВІ БУДИНКИ.
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
ДБН В.2.2-15-2005

При встановленні вікон без кватирок і з герметичним  притулом  слід застосовувати модифікації вікон з вбудованими провітрювачами.

 

 Державний нормативний акт
про охорону праці

 

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ УКРАЇНИ
Київ 1998
При незабезпеченні необхідної кількості повітря, що видаляється з приміщення, або кратності повітрообміну, газові прилади не повинні прийматися в експлуатацію.

 

 ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ
Будівлі і споруди

 

ГОТЕЛІ

ДБН В.2.2-20:20081-42-10 )

Мінрегіонбуд України
Київ 2009

При установці вікон без кватирок і з герметичним притвором слід застосовувати модифікації вікон з вбудованими провітрювачами.

Житлові будинки

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ
Б у д и н к и  і   с п о р у д и

 ЖИТЛОВІ БУДИНКИ.
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
ДБН В.2.2-15-2005

На заміну СНіП 2.08.01-89 та ДБН 79-92

Чинні від 2006-01-01

Ці норми поширюються на проектування нових і реконструкцію житлових будинків з позначкою рівня підлоги верхнього поверху до 73,5м (як правило, до 25 поверхів включно при висоті поверху 2,8 м): одноквартирні та багатоквартирні, у тому числі спеціалізовані квартирні житлові будинки для осіб похилого віку і сімей з інвалідами та гуртожитки.

При проектуванні житлових будинків  вище 25 поверхів слід керуватися відповідними індивідуальними технічними вимогами: склад, порядок їх розроблення, погодження та затвердження виконуються за рекомендаціями Держбуду України.

Вимоги цих Норм  є обов’язковими для юридичних і фізичних осіб  - суб’єктів підприємницької діяльності на території України незалежно від форм  власності та відомчої належності.

Витяг ДБН В.2.2-15-2005 С.19-20

Опалення, вентиляція і кондиціонування

Житлові будинки повинні обладнуватись опаленням і вентиляцією, що проектуються згідно зі СНіП 2.04.05.

Вбудовані в житлові будинки приміщення громадського призначення повинні обладнуватися системами опалення і вентиляції відповідно до норм  проектування цих приміщень.
Системи кондиціонування повітря житлових будинків проектують  за завданням на проектування з врахуванням умов забезпечення оптимальних параметрів мікроклімату внутрішнього повітря щодо температури та відносної вологості.

Розрахункові температури повітря і вимоги до повітрообміну в приміщеннях слід приймати згідно з таблицею.

Таблиця - Розрахункові температури повітря і вимоги до повітрообміну в приміщеннях.

 

Приміщення

Розрахункова температура взимку, °С

Вимоги до повітрообміну

Приплив

Витяжка

Загальна кімната, спальня, кабінет

20

1- кратн.¹

-

Кухня

18

-

за повітряним балансом квартири, але не менше м³/год

90

Кухня-їдальня

20

1- кратн.¹

90

Ванна

25

-

25

Вбиральна

20

-

50

Зміщенний санвузол

25

-

50

¹ Приплинне повітря в об’ємі однократного повітрообміну повинно подаватися через вікна.

При установленні вікон без кватирок і з герметичним притулом слід застосовувати модифікації вікон із вбудованими провітрювачами.

Київ-2005

Системи газопостачання

Міністерство праці та соціальної політики
Комітет по нагляду
за охороною праці України

_____________________________________________________________________

Державний нормативний акт
про охорону праці
 

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ УКРАЇНИ

Київ 1998

( ВИТЯГ )

Видання офіційне

Сторінка 60 пункт 4.5.15.

4.5.15. При первинному обстеженні димових і вентиляційних каналів в газифікованих приміщеннях новобудов житлових і громадських будинків перевіряється інструментальним методом кратність повітрообміну відповідно до СНіП  2.08.01- 89 (кількість повітря, що видаляється з приміщень кухонь при установці  2-конфорочних плит,- не менше 60 м³/год, 3-конфорочних – не менше 75 м³/год; 4-конфорочних – не менше 90 м³/год).

При установці в приміщеннях тільки з водонагрівальних або опалювальних апаратів з відводом продуктів згорання кратність повітрообміну повинна бути не менше трьох.

При незабезпеченні необхідної кількості повітря, що видаляється з приміщення, або кратності повітрообміну газові прилади не повинні прийматися в експлуатацію.

Примітка, щодо відповідності:

Наказом Держбуду України від 18 травня 2005р. № 80 та надано чинності наказом Держбуду України від 28 вересня 2005 р. №175. З набуттям чинності ДБН В. 2.2.-15.2005 на території України втрачають чинність СНіП 2.08.01.-89 та ДБН 79-92

Готелі

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будівлі і споруди

ГОТЕЛІ

ДБН В.2.2-20:20081-42-10 )

 Мінрегіонбуд України
 Київ 2009

( ВИТЯГ)

7.2.11 У номерах готелів категорії *** і нижче припливне повітря повинно подаватися через вікна. При установці вікон без кватирок і з герметичним притулом слід застосовувати модифікації вікон із вбудованими провітрювачами, які автоматично відкриваються у разі підвищення вологості повітря понад норматив .

У номерах готелів категорій **** і ***** слід проектувати центральну систему припливної вентиляції.

Номери готелів категорій *** і **** допускається проектувати з місцевими припливно-витяжними рекуперативними вентагрегатами, які можуть не комплектуватися калориферами, що працюють на тепловій або електричній енергії, при використанні не менше 65 % тепла витяжного повітря.

 

ВСТАНОВЛЮЄМО приточну віконну вентиляцію, для усунення негативних наслідків високої герметичності вікон з склопакетами з ПВХ, дерева і алюмінію і підтримки цілодобового сприятливого мікроклімату в приміщенні.

Ви можете поставити питання або зробити замовлення

Copyright © 2009 - 2019 Віконна вентиляція. Встановлюємо приточну віконну вентиляцію - здоровий мікроклімат при зачинених герметичних вікнах.

Замовити сайт сьогодні - забезпечити майбутнє.
Створення сайту та підтримка від ARTSite